پرچم باهماد آزادگان

همراهان گرامی پایگاه ، دیریست که ما در کانال تلگرامی زیر می کوشیم :


 کنون اینجا بجای بایگانی گفتارهای پیش و کانال تلگرامی جای گفتارهای روز ما را دارد.

خواهشمندیم به کانال ما بپیوندید.